Lidmaatschappen

Privaet financieel maatwerk - Gecertificeerd financieel planner Lid van Federatie Financiële Planners
Jean is gecertificeerd als FFP en lid van de beroepsorganisatie., FFP is dé beroepsorganisatie van financiële planners en toetst haar leden regelmatig op kennis en vaardigheden.  Zie ook www.vooruitkijken.nl

 

 Privaet financieel maatwerk - erkend hypotheek adviseur De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
Jean is als erkend hypotheeadviseur lid van SEH. Hypotheekadvisering is een vak dat hoge eisen stelt aan deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van de adviseur. Er worden immers adviezen gegeven die een grote impact hebben op het leven van uw klant. Om deze kwaliteit te waarborgen, neemt de SEH examens af en stelt zij jaarlijks een PE-programma samen waarmee u zich kwalificeert als Erkend Hypotheekadviseur.

 

 Privaet financieel maatwerk - register belasting adviseurs Register Belastingadviseurs (RB)
Ruud is lid van het RB. Deze organisatie behartigt de belangen en bundelt de krachten van ruim 7200 aangesloten belastingadviseurs.

 

Privaet Financieel Maatwerk -Lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen NOPD
De NOPD is een vereniging die streeft naar verdere professionalisering van de pensioenadviesmarkt. De ca 200 leden zijn gecertificeerd. Ruud is een van hen. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie. De NOPD biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie.