Lidmaatschappen

Privaet financieel maatwerk - Gecertificeerd financieel planner Lid van Federatie Financiële Planners
Jean is gecertificeerd als FFP en lid van de beroepsorganisatie., FFP is dé beroepsorganisatie van financiële planners en toetst haar leden regelmatig op kennis en vaardigheden.  Zie ook www.vooruitkijken.nl
 Privaet financieel maatwerk - erkend hypotheek adviseur De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
Jean is als erkend hypotheeadviseur lid van SEH. Hypotheekadvisering is een vak dat hoge eisen stelt aan deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van de adviseur. Er worden immers adviezen gegeven die een grote impact hebben op het leven van uw klant. Om deze kwaliteit te waarborgen, neemt de SEH examens af en stelt zij jaarlijks een PE-programma samen waarmee u zich kwalificeert als Erkend Hypotheekadviseur.