Derde steunpakket overheid

Geplaatst op 30 oktober 2020 in FinancieelenOverige

Doordat er sprake is van een toename van het aantal coronagevallen in Nederland heeft de overheid besloten om wederom een steunpakket aan te bieden aan getroffen ondernemers. Privaet Financieel Maatwerk geeft uitleg over de regelingen binnen dit derde steunpakket.

 

 

NOW-regeling (noodmaatregel overbrugging  voor werkbehoud)

 

 

Door het coronavirus kan het zo zijn dat je als ondernemer minder of geen werk hebt voor je personeel. Via de NOW-regeling kun je dan een tegemoetkoming aanvragen voor zowel werknemers met een vast als flexibel contract. Deze NOW-regeling is 2 keer eerder aangeboden door de overheid in de maanden maart t/m augustus 2020. Naar verwachting kan deze regeling vanaf 16 november voor een 3e keer worden aangevraagd met terugwerkende kracht voor de maanden oktober 2020 t/m juni 2021. Wel zal deze regeling iedere 3 maanden opnieuw moeten worden aangevraagd.

 

Voor de maanden oktober t/m december 2020 zal er een omzetverlies van minstens 20% moeten zijn geweest binnen de onderneming. Vanaf januari 2021 zal dit 30% moeten zijn. De steun over 9 maanden kent tevens een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages van 90%, naar 80%, naar 70%. Met deze afbouw wil de regering dat bedrijven zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie.

 

Alle voorwaarden om deze regeling aan te vragen zijn te vinden door te klikken op deze link.

 

 

TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

 

 

De Tozo-regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Ook deze regeling is in een eerder stadia 2 keer door de overheid aangeboden als hulp bij omzetverlies. In eerste instantie zou bij de aanvraag per 1 oktober worden getoetst op beschikbaar vermogen bij de ondernemer. Door de aangepaste maatregelen is deze vermogenstoets uitgesteld tot minstens 1 april 2021.

 

De 3e Tozo-regeling geldt tevens voor de periode van 1 oktober 2020 t/m juni 2021. De startdatum voor het aanvragen van deze regeling verschilt per gemeente, en kan worden gevonden op de website van de desbetreffende gemeente.

 

Alle voorwaarden om deze regeling aan te vragen zijn te vinden door te klikken op deze link.

 

 

TVL-regeling (tegemoetkoming vaste lasten)

 

 

Als je als ondernemer omzet hebt verloren tijdens de coronacrisis kan het tevens zo zijn dat je in aanmerking komt voor de TVL-regeling. Vanuit deze regeling kunnen bedrijven met minder dan 250 werknemers aanspraak maken op een vergoeding voor de vaste lasten. Het minimum voor deze vaste lasten moet wel boven de €3000,- liggen. Ook deze regeling is eerder aangeboden vanuit de overheid en wordt verlengd t/m juni 2021. Voor de maanden oktober t/m december 2020 kan deze regeling worden aangevraagd bij een omzetverlies van minstens 30%. Vanaf januari 2021 zal dit percentage in stappen omhoog gaan naar uiteindelijk 45%.

 

Alle voorwaarden om deze regeling aan te vragen zijn te vinden door te klikken op deze link.

 

 

De BIK (Baangerelateerde investeringskorting)

 

 

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de BIK. Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven kunnen blijven investeren, ondanks de coronacrisis. Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. Voorwaarde is dat de aanvraag voor minimaal €20.000,- wordt gedaan. Deze €20.000,- mag uit meerdere investeringen bestaan, maar zullen ieder afzonderlijk minstens €1.500,- moeten bedragen. Vanuit de BIK zal er dan middels de loonheffing 3% op de investering in aftrek mogen worden gebracht. Deze regeling kan gecombineerd worden met andere heffingskortingen, zoals de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en de EIA (energie-investeringsaftrek). Investeringen waarop de regeling van toepassing zal zijn zullen moeten worden gerealiseerd tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

 

 

Pakketten voor bij- & omscholing en de culturele sector.

 

 

Ook heeft de overheid in het 3e steunpakket geld vrijgemaakt voor bij- en omscholing. Hierdoor worden mensen geholpen die hun baan zijn kwijtgeraakt door corona. In totaal trekt het kabinet hier €1,4 miljard voor uit. Tevens wordt de culturele sector geholpen, bovenop de algemene maatregelen trekt het kabinet hier nog eens €482 miljoen voor uit.

 

Meer info over de bijdrage aan de culturele sector is te vinden door te klikken op deze link.

 

 

Heeft u meer vragen over het 3e steunpakket? Vraag dan nu een vrijblijvend gesprek aan.