Advies op maat

Waarnemer

 

Privaet Financieel Maatwerk voor waarnemers

 

Als u klaar bent met uw opleiding tot huisarts is een van de mogelijkheden om te gaan waarnemen. Hier komt een hoop bij kijken, waar wij van Privaet Financieel Maatwerk u graag bij  helpen.

 

Inschrijving KvK

Als ondernemer bent u verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.  Hiervoor moet u zich persoonlijk gaan melden bij een vestiging. Voor Limburg kan dat in Roermond. Denk u er aan om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, anders wordt uw inschrijving niet in behandeling genomen.

 

Inschrijven Geschillencommissie

Ook bent u als waarnemer verplicht ingeschreven te zijn bij een geschilleninstantie. Dit kan bij de SKGE. Hiermee wordt de betrouwbaarheid en kwaliteit van u als waarnemer gewaarborgd en laat u zien dat u bereidt bent om geschillen op te lossen. Ook kunt u hier altijd terecht voor deskundig advies op het gebied van geschillen.

 

Uitkering voor startende ondernemer

Vanuit het UWV is er een mogelijkheid om vanuit de Werkloosheidswet een bedrijf te starten. Na het afronden van de opleiding wordt jouw dienstverband bij de SBOH beëindigd en heb je recht op een WW-uitkering. Kiest u ervoor om te starten als waarnemer, dan kunt u gebruikmaken van de startersregeling. U ontvangt dan 26 weken lang 29% minder WW-uitkering. Tijdens deze startperiode mag u alle uren aan uw eigen bedrijf besteden. U hoeft niet te solliciteren tijdens de startperiode.

 

Modelovereenkomst

Er kan enige twijfel zijn vanuit de Belastingdienst/Rechter dat u als ondernemer toch vanuit een dienstbetrekking werkt. Hiervoor is het aan te raden dat u een modelovereenkomst gebruikt bij het aangaan van een waarneemovereenkomst.  De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt. Deze modelovereenkomsten zijn te downloaden via de website van de belastingdienst. Wordt op een andere manier gewerkt dan vastgelegd in de modelovereenkomst, dan is er voor zowel opdrachtgever als nemer géén zekerheid meer over de manier waarop de Belastingdienst aankijkt tegen de arbeidsrelatie.

 

Administratie

U als waarnemer wilt zich richten op uw bedrijf, en niet zozeer bezig zijn met alle randzaken die hierbij komen kijken. Privaet Financieel Maatwerk zorgt ervoor dat uw administratie goed ingericht wordt en vervolgens beheerd blijft, tegen een vast tarief. Bij aanvang van een afspraak wordt er gekeken naar uw persoonlijke behoeftes en hoe uw administratie hier het beste bij aansluit. Wij verwerken uw administratie in de omgeving van Exact, toonaangevende online software voor het beheer van uw administratie.

 

Verzekeringen

Als waarnemer is het van belang om bescherming te krijgen tegen ongelukken en conflicten. Naast de eerder genoemde geschillencommissie is het ook belangrijk om goed verzekerd te zijn. Denk hierbij aan een aansprakelijkheidsverzekering, waarbij u bescherming krijgt voor schade aan personen en goederen. Ook een rechtsbijstandsverzekering is van belang, om uzelf te wapenen tegen juridische conflicten. Daarnaast is ook een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig, om u eigen financiële risico’s te beperken. Privaet Financieel Maatwerk helpt u bij het afsluiten van de juiste verzekeringen tegen de beste prijs.

 

Pensioenfonds

Bijna alle huisartsen/waarnemers die in Nederland werken, zijn verplicht om pensioen op te bouwen bij SPH. Uitzondering op deze regel zijn huisartsen, die op grond van hun dienstverband verplicht deelnemer zijn in een ander pensioenfonds. U moet zich binnen een maand na de start van uw werkzaamheden bij de SPH aanmelden.

 

Vaste prijsafspraak

Bij Privaet Financieel Maatwerk werken we met vaste prijsafspraken voor de financiële jaarwerkzaamheden. U betaalt maandelijks een vast bedrag voor advies en begeleiding. Heeft u een vraag of verzoek? Dat zit allemaal in de prijsafspraak. Zo weet u waar u aan toe bent en staat u niet voor verrassingen.

 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in  onze diensten? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op.