Vergunningen & klachten

  AFM: Autoriteit Financiële Markten
Houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten.En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden ze toezicht op de financiële markten. 

Privaet Financieel Maatwerk staat geregistreerd onder vergunningnummer 12020593

 

KIFID: het financiële klachteninstituut
gespecialiseerd in het bemiddelen en het beslissen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, intermediairs of andere financiële dienstverlener zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een financieel klachteninstituut.Het kan zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om er samen met u uit te komen. Mocht het toch niet lukken er samen uit te komen, dan kunt u zich wenden tot KIFID, die uw klacht in behandeling gaat nemen. Zij behandelen de klacht onafhankelijk. 

Privaet Financieel Maatwerk staat geregistreerd onder nummer 300.014191.

 

BAVAM: beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Privaet Financieel Maatwerk is verzekerd tegen de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid ter zake financieel advies bij BAVAM 

polisnummer 15792

 

Nationale Nerderlanden: beroepsaansprakeijkheidsverzekering
Privaet Financieel Maatwerk is verzekerd tegen de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid ter zake van administraties en fiscaal advies bij Nationale Nederlanden. 
 

Interne klachtenprocedure

Privaet Financieel Maatwerk heeft een interne klachtenprocedure voor klanten die een klacht hebben over de dienstverlening. U kunt uw klacht binnen 3 weken schriftelijk aan ons kenbaar maken, waarna wij de klacht in behandeling nemen. Binnen 8 weken volgt er dan een schriftelijke reactie. Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u vervolgens uw klacht voorleggen aan het Kifid.