Wat betekent de wet DBA voor u ?

Geplaatst op 10 april 2020 in Fiscaal

Er komt een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welk de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt. Deze nieuwe overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor de loonheffing. Staatssecretaris Wiebes heeft echter nog langer tijd nodig, omdat de definitieve wet in te voeren.

Tot 1 april 2016

Tot 1 april 2016 geldt een overgangsregeling. De VAR 2014 en 2015 blijft ook in 2016 geldig totdat de wetwijziging ingaat.  Dit moment is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Vanaf moment ingang wetwijziging

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie. Wordt dan gewerkt volgens een modelovereenkomst, dan hebben beiden de zekerheid dat geen sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen en voldaan. Wordt op een andere manier gewerkt dan vastgelegd in de modelovereenkomst, dan is er voor beiden géén zekerheid meer over de manier waarop de Belastingdienst aankijkt tegen de arbeidsrelatie.

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn jegens elkaar verplicht afgesloten overeenkomst na te leven. Men kan elkaar erop aanspreken als dit niet gebeurt. Komt de papieren werkelijkheid niet overeen met de daadwerkelijke wijze waarop wordt gewerkt, dan heeft dit gevolgen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Modelovereenkomsten

Er zijn op dit moment voor de verschillende medische beroepsbeoefenaar modelovereenkomsten voorhanden. We hebben deze hierna per medische discipline vermeldt:

Waarnemend huisarts

Tandartsen

Verloskundigen

Bron: belastingdienst.nl

Wenst u meer informatie over deze nieuwe manier van werken, neem dan contact met ons op.

Wij zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van deze overeenkomsten.