AVG in werking vanaf 25 mei 2018

Geplaatst op 28 april 2020 in FinancieelenOverige

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Wat verandert er door de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

 

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

 

Overgangsperiode

Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Er zat 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. In deze periode konden organisaties en toezichthouders zich voorbereiden op de AVG. Tijdens deze 2 jaar gold in Nederland nog steeds de Wbp.

 

Aparte richtlijn politie en justitie

Naast de AVG is er een aparte Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie.