Coronavirus: Wat betekenen de nieuwe maatregelen van het kabinet voor u?

Geplaatst op 28 april 2020 in FinancieelenOverige

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Covid-19-virus (Coronavirus) zo veel mogelijk te verzachten.Uitgangspunt hierbij is om de economische bedrijvigheid in Nederland (ondernemingen en werkenden) zoveel mogelijk in stand te houden. Het gepubliceerde pakket biedt zekerheid voor de eerstkomende drie maanden.

 

De eerst stap

In beginsel is er geen financieel plafond. Er is in eerste instantie € 90 miljard beschikbaar. Het gepubliceerde pakket is een eerste stap. Het kabinet heeft het voornemen het pakket aan te passen of uit te breiden aan de situaties in de komende maanden. Hiertoe blijft er nauw overleg met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. De maatregelen gelden voor werkgevers, werknemers en ondernemers (Ondernemers en zzp’-ers).

 

Maatregelen

In het persbericht (en alle daarna volgende toelichtingen) zijn de volgende maatregelen aangekondigd.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

 

Voor een compleet overzicht van de maatregelen verwijzen wij u door naar onderstaand document:

Maatregelen Corona – Toelichting Steunpakket 19-mrt-2020

Verder kunt u terecht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid.

 

Voor directe hulp neem contact op met Jean Prick.