Bonus zorgprofessionals vanwege Corona

Geplaatst op 2 oktober 2020 in FinancieelenOverige

Op 17 September kondigde het ministerie van Volksgezondheid, Sport & Welzijn de “subsidieregeling bonus zorgprofessionals” aan. Ook publiceerde het ministerie een handreiking met daarin uitleg over de bonus en wie voor deze bonus in aanmerking komt.

 

 

De Bonus

 

 

Zorgorganisaties die uit minimaal 2 personen bestaan kunnen een aanvraag doen voor medewerkers, uitzendkrachten en zzp’ers. Voor zzp’ers geldt dus dat zij niet zelf van deze regeling gebruik kunnen maken, tenzij de aanvraag wordt gedaan door een organisatie die hen heeft ingehuurd.

 

Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan krijgt de zorgorganisatie €1000,-  plus een bedrag voor verplichte heffingen per medewerker. Hierdoor krijgt de zorgprofessional uiteindelijk €1000,-  netto op zijn/haar rekening. Middels deze constructie heeft de bonus geen invloed op eventuele toeslagen, eindejaarsuitkeringen of kerstpakketten. Wel telt deze bonus mee voor het belastbare inkomen in box 1.

 

 

Wie krijgt de bonus?

 

 

Zorgorganisaties moeten zelf bepalen voor wie zij deze bonus aanvragen. Hierbij worden zij ondersteund door de handreiking vanuit de overheid. Hierin staan voorbeelden van beroepen die recht hebben op deze bonus. Dit zijn bijvoorbeeld:

 

  • Zorgprofessionals die Covid-19 patiënten hebben behandeld.
  • Zorgprofessionals die extra hebben gewerkt of geen verlof konden opnemen.
  • Zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan preventie (bron- & contactonderzoek).
  • Revalidatieverpleegkundigen.
  • Ondersteunend personeel (Schoonmaker, Sociaal werker etc.).

 

 

Wie krijgt de bonus niet?

 

 

Niet iedere zorgmedewerker die hierboven genoemd is heeft recht op de subsidie. Zorgprofessionals die meer dan 2 keer modaal verdienen (meer dan 73.000 euro per jaar) komen niet in aanmerking voor de bonus. Andere uitzonderingen zijn:

 

  • Medewerkers die onder de cao’s Ziekenhuizen, UMC, VVT, GGZ vallen én in schaal 75 of hoger zitten.
  • Uitzendkrachten met een bruto uurloon van meer dan € 39,-.
  • Zzp’ers met een bruto uurtarief van meer dan € 88,90.

.

 

Ik heb recht op deze bonus, wanneer krijg ik deze?

 

 

Zorgorganisaties moeten hun aanvraag uiterlijk 31 oktober indienen. Vervolgens mag het ministerie er maximaal 13 weken over doen om deze aanvraag goed te keuren. De zorgorganisatie moet het geld na ontvangst binnen 5 maanden uitkeren aan de medewerker. In het uiterste geval kan het dus zijn dat het geld pas medio 2021 op de rekening staat.

 

 

Alles over deze regeling staat uitgebreid afgebakend binnen de handreiking. Heeft u nog verder nog vragen? Neem dan nu vrijblijvend contact op.