Archief

jasjaprick

Coronavirus: Wat betekenen de nieuwe maatregelen van het kabinet voor u?

Geplaatst op 28 april 2020 in FinancieelenOverige

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Covid-19-virus (Coronavirus) zo veel mogelijk te verzachten.Uitgangspunt hierbij is om de economische bedrijvigheid in Nederland (ondernemingen en werkenden) zoveel mogelijk in stand te houden. Het gepubliceerde pakket biedt zekerheid voor de eerstkomende drie maanden.

 ...lees verder

Betalingsproblemen door het Coronavirus?

Geplaatst op 28 april 2020 in FinancieelenOverige

De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen bij betalingsproblemen door het coronavirus.

 ...lees verder

AVG in werking vanaf 25 mei 2018

Geplaatst op 28 april 2020 in FinancieelenOverige

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 ...lees verder

Wat betekent de wet DBA voor u ?

Geplaatst op 10 april 2020 in Fiscaal

Er komt een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welk de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt. Deze nieuwe overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor de loonheffing. Staatssecretaris Wiebes heeft echter nog langer tijd nodig, omdat de definitieve wet in te voeren.

 ...lees verder